Pedologie

Pedologie (česky půdoznalství) je nauka, která si klade za cíl objasnit genezi půd a charakterizovat její vlastnosti, stanovit klasifikační systém, zpracovat rozšíření půdních jednotek na zemském povrchu, jakož i určit možnosti hospodářského využití půd.

Zpracování podkladů pro odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ( ZPF )