Měření radonu

Zajistíme měření radonu, vrtání studní, vsakovací vrty